Möte 2019-10-23

Samhällsbyggnadsnämnden
09:00 - 17:00 Förvaltningshuset, Amsterdam