Möte 2019-11-27

Samhällsbyggnadsnämnden
14:00 - 17:00 Förvaltningshuset, Amsterdam