Möte 2018-10-03

Samhällsbyggnadsnämnden
14:00 - 17:00 Förvaltningshuset, Amsterdam
 •   1
 •   2

  Lokal: All star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 9 oktober 2018 klockan 11:00

  Förslag: Kent Edin 

 •   3

  1, Gävle Citysamverkan, Daniel Svärd - 20 min

  2, Arkitekturprogram. Redovisning av olika städer. Vad kan man ta med i ett arkitekturprogram? Innehåll? 30 minuter - Helena Tallius Myhrman

  3, Trähus – Brandrisk, Helena Tallius Myhrman - 10min

  4, Markvärme och sandupptagning, Karl Blad och Stefan Erixson - 20min

  5, Klotterupphandling, Karl Blad och Camilla Bengtsson - 15 min

  6,  Jäv, Andreas Kock - 10 min

  7,  X-trafik