Hoppa över navigering
  • Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2015-11-23, §37, väcktes rubricerat medborgarförslag. Yttrande över medborgarförslaget har inkommit från Övergripande planering, Styrning och stöd.

    Sedan Gavlevallen byggdes och Strömvallen inte längre används som arena för allsvensk fotboll har det funnits flera diskussioner och idéer för hur en ny användning av Strömvallenområdet skulle kunna se ut. Förslagsställaren föreslår i korthet att Strömvallen blir ”Gävle Garden” med blomster- och konstinstallationer och att ett hotell byggs på platsen samt en byggnad som bygger ihop Konserthuset med Strömvallenområdet.

    I yttrandet som inkommit från Övergripande planering konstateras att kommunstyrelsen i september 2017 valde att gå vidare med att ge ett planeringsuppdrag för att möjliggöra att området istället används för att bygga bostäder. För att förändra användningen av Strömvallenområdet krävs att arbetet fortgår med en ny detaljplan, något som kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sedan vid flera tillfällen valt att inte prioritera framför andra samhällsbyggnadsprojekt i den växande kommun som Gävle är.

    2018 beslutades att i väntan på att en ny detaljplan tas fram, öppna upp Strömvallen igen för fotbollsverksamhet genom en föreningssamverkan mellan flera fotbollsföreningar. Avtal skrevs på ett år i mars 2018, ett avtal som nyligen förlängdes med tre år. Det innebär att under de närmsta åren är det inte aktuellt att förändra Strömvallens användningsområde. De medborgarförslag som inkommit med förslag på andra användningsområden för marken kommer att beaktas i en framtida process med en ny detaljplan.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.