Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Microsoft har visat intresse för att etablera sig i Gävle och har hittat lämplig mark i Ersbo för ändamålet. Kommunstyrelsens ordförande undertecknade med stöd av delegation ett intentionsavtal med företaget den 30 augusti 2018 avseende de aktuella markområdena.  Inför att intentionsavtalet löper ut önskar företaget slutföra affären genom markköp i två delar.

  Kommunen har för avsikt att försälja totalt 66 hektar, varav 24 hektar av marken är detaljplanelagd för industri inom planen ”Skogmur 3:1 mfl”. På de övriga 42 hektaren inom fastigheten Skogmur 4:1 pågår detaljplanering för industriändamål. En oberoende värdering har gjorts av marken och marken säljs till marknadsmässigt pris om 140 miljoner svenska kronor.

   

 • Microsoft har visat intresse för att etablera sig i Gävle och har hittat lämplig mark i Ersbo för ändamålet. Kommunstyrelsens ordförande undertecknade med stöd av delegation ett intentionsavtal med företaget den 30 augusti 2018 avseende de aktuella markområdena. Inför att intentionsavtalet löper ut önskar företaget slutföra affären genom markköp i två delar.

  Kommunen har för avsikt att försälja totalt 66 hektar, varav 24 hektar av marken är detaljplanelagd för industri inom planen ”Skogmur 3:1 mfl”. På de övriga 42 hektaren inom fastigheten Skogmur 4:1 pågår detaljplanering för industriändamål. En oberoende värdering har gjorts av marken och marken säljs till marknadsmässigt pris om 140 miljoner svenska kronor.

  Vid verkställighet av ärendet ska såväl svensk lag som de styrdokument som gäller i Gävle kommun, bl a det miljöstrategiska programmet, tillämpas.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.