Möte 2018-04-23

Kommunfullmäktige
09:00 - 11:40 Stadshusets Spegelsal
  • § 6

    Valberedningens utlåtande angående avsägelser samt fyllnadsval behandlas.

    Följande förtroendevalda har avsagt sig sina uppdrag:

    Pälla Elfström (L) ledamot i Gavlefastigheter Gävle kommun AB, samt vice ordförande i Gavlefastigheter Gävle kommun AB (from bolagstämma 23/5)

    Kjell Helling (L) ordförande i Valberedningen föredrar ärendet.