Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 • Utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om att nämndens sammanträden ska vara offentliga med undtantag för de ärenden som enligt kommunallagen måste hållas bakom lyckta dörrar. Om nämnden vill hålla ett helt sammanträde stängt för offentligheten måste nämnden fatta beslut om det.

 •   3

  Fastställande av föredragningslistan

 •   4

  Rapport: Utredning av händelser vid Lilla Sätra anpassad grundskola

 • Områden där nämnden önskar att åtgärder tas fram:

  1. Översyn och förtydligande av rutiner om hur vårdnadshavare, medarbetare och chefer kan rapportera eventuella missförhållanden eller kränkningar
  2. Förtydligande av rutiner kopplat till hur rapporterade missförhållanden och kränkningar tas om hand och hur information ska delas vidare i organisationen
  3. Ett fördjupat arbete om hur alla verksamheter ännu mer kan arbeta med kommunens och skolans värdegrund
  4. Förslag på hur fördjupad verksamhetsuppföljning kan göras som ett komplement till de redan befintliga rutinerna i syfte att kunna fånga upp avvikelser eller missförhållanden 
  5. Ta fram ett arbetssätt för hur positiva kulturer kan spridas mellan olika verksamheter inom Utbildning Gävle

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.