Möte 2019-12-10

Kultur- och fritidsnämnden
13:30 - Stora Rettigska