Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande, upprop, tjänstgöringsordning

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av ordförandeberedning

 •   5

  Informationsärende - Information från Arkiv Gävleborg

 •   6

  Informationsärende - Sektorchef informerar

 •   7

  Beslutsärende - Remiss - Översyn av reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder

 •   8

  Beslutsärende - Remiss - Mål och riktlinjer för privata utförare

 •   9

  Beslutsärende - Remiss - Förslag till ny Fastighetsstrategi för Gävle växer samt uppdaterad Hyresmodell och lokalpolicy

 •   10

  Beslutsärende - Remiss - Policy för informationssäkerhet i Gävle kommunkoncern

 •   11

  Beslutsärende - Dataskyddsombud för Kultur- och fritidsnämnden

 •   12

  Beslutsärende - Sammanträdesdagar Kultur- och fritidsnämnden 2020

 •   13

  Informationsärende - Dialog Preliminära ramar Kultur- och fritidsnämnden

 •   14

  Informationsärende - Bidrag från Microsoft till Kulturskolan för integrationsprojekt

 •   15

  Informationsärende - Ekonomisk månadsrapport år 2020

 •   16

  Informationsärende - Rapport från förtroendevalda

 •   17

  Informationsärende - Redovisning av delegationsbeslut 2020

 •   18

  Informationsärende - Ärenden för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.