Möte 2019-09-17

Kultur- och fritidsnämnden
13:30 - Stora Rettigska