Möte 2019-10-22

Kultur- och fritidsnämnden
13:30 - Stora Rettigska