Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Föregående protokoll går att hitta här:

  Möte 2021-09-16 | MeetingPlus [sv] (gavle.se)

 • Samtliga detaljplaner son är under arbete går att hitta här:

   

  Detaljplaner – Gävle kommun (gavle.se)

 • 1. Elisabeth Carlsson Cederholm (C), ordförande i omvårdnadsnämnden redogör omvårdnadsnämndens rapport för delår 2.

   

  2. Helene Börjesson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, redogör om satsningen kring kultur på äldreboenden. Helene redogör även hur nämnden agerar när det gäller förebyggande hälsoåtgärder för att förebygga sjukdomar för pensionärer.

 • Förslag till mötesdagar för det kommunala pensionärsrådet. 

  Beredning        Möte (13-17)

  (10.00-11.30) 

  27 jan               10 feb

  21 mar             7 apr

  12 maj              1 juni 

  25 aug              15 sep

  13 okt               3 nov

  24 nov              8 dec

   

   

   

 • Coronautvärderingen går vidare och KPR har även blivit fokusgruppintervjuade.

   

 •   8

  Information om vad samhällsbyggnadsutskottet gör

 •   9

  Går det att få en IPAD för KPR

 • Informera om nämndsordförandena om reglementet för KPR.

 • Ej Bekräftad i skrivande stund.

 •   12

  Kommunpolisen

 • Sofia Sjöblom gör en generell dragning om krisberedskapsinformation i Gävle kommun.

 •   14

  Insatser för äldre

 • Marie Bengtsson informerar med bland annat digivän och möjligheterna kring att låna IPads.

 •   16

  Äldrevänlig kommun

 • Konsumentupplysning och vad ni gör med budget och skuldsaneringsfrågor.

 •   18

  Övriga frågor

 • Kommande möte är den 7 december 2021.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.