Möte 2019-06-05

Kommunala Pensionärsrådet
13:15 - 16:00 Förvaltningshuset, Amsterdam