Möte 2019-10-01

Kommunala Pensionärsrådet
13:15 - 16:30 Plats har inte angetts