Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Nyvalda/Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Föregående protokoll

 • Sammanträde tisdag 4/2, 24/3, 26/5, 1/9, 20/10 1/12 kl 13.15-17.00

  Beredning tisdag 21/1, 10/3, 12/5, 18/8, 6/10, 17/11 kl 10.00-12.00

 •   5

  Rapport från Kontaktpolitikerna

 •   6

  Rapport från projekt en Äldrevänlig kommun

 • Kultur- och fritidsnämnden har begärt yttrande från Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Tillgänglighetsrådet samt Ungdomsrådet på förslaget till Kulturpolitiskt program. Då det inkommit sent har den inte kunnat besvaras. Men vi kommer få ytterligare möjlighet att lämna in synpunkter och förslag innan kultur- och fritidsnämnden beslutar om programmet. Det kommer ske under den formella remissrundan.

 •   8

  Frågor till Välfärd omvårdnad

 •   9

  Livslångt lärande/Digitalt utanförskap

 •   10

  Skrivelser

 •   11

  Rapporter

 •   12

  Övrigt

 •   13

  Avslutning och kommande möte

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.