Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 • Vid Omvårdnadsnämndens sammanträde 2020-02-27 § 21 utsågs Gun Lundberg (M) till ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet efter Martina Kyngäs (KD).

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Föregående protokoll 2020-02-04

 •   5

  Information från Kontaktpolitikerna

 •   6

  Information från Välfärd Gävle

 •   7

  Gävle Parkeringsservice

 •   8

  Rapport från projekt en Äldrevänlig kommun

 •   9

  Information från Samhällsbyggnadsnämnden

 •   10

  Remisser och remissvar

 •   11

  Frågor

 •   12

  Rapporter/anmälningsärenden

 •   13

  Övrigt

 • Nästa möte: 2020-10-20 kl. 13.00-17.00

  Lokal: Återkommer om lokal närmare utsatt datum

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.