Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Omedelbar justering.

 •   4

  Informationsärende: Sektor Välfärd

 • § 1

  Upprop och val av justerare

 • § 2

  Fastställande av föredragningslista

 • Socialnämnden föreslås att fram till 2019-01-30 inrätta ett tillfälligt myndighetsutskott att besluta i ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Alkohollagen och Tobakslagen med de undantag som framgår av Kommunallagen och 10 kap.5 § Socialtjänstlagen.

   

  Förslag

  Lars Öberg

  Ledamöter: Lars Öberg (S), Stéphanie Forsmark (C), Sara Skoog Waller (L).

  Ersättare: Ann-Katrine Myles (MP) och Fanny Eriksson (S).

  EwaMarja Andersson

  Ordinarie:  EwaMarja Andersson (M) och Therése Hammarberg (M).

  Ersättare: Ulrika Hedin (KD).

  Angelica Johansson

  Ordinarie: Daniel Hällman (SD).

  Wictoria Bernäng

  Ordinarie: Wictoria Bernäng (V).

   

  Votering

  Votering sker med sluten omröstning med följande resultat:

  Ordinarie

  Lars Öberg 10 röster

  Stéphanie Forsmark 9 röster

  Sara Skoog Waller 9 röster

  EwaMarja Andersson 3 röster

  Therése Hammarberg 3 röster

  Daniel Hällman 2 röster

  Wictoria Bernäng 1 röst

  Ersättare

  Ann-Katrine Myles 8 röster

  Fanny Eriksson 8 röster

  Ulrika Hedin 3 röster

  Wictoria Bernäng 1 röst

  Daniel hällman 2 röster

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bilagor

 • Sektorchef Magnus Höijer ger en information om Sektor Välfärd.

  • Återföringskonferens i Örebro, IVO, 7 februari
  • Vår tids samhällsutmaningar, Söders källa, 31 januari
  • Socialtjänstens framtidsfrågor, websändning, 14 februari
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.