Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop

 •   3

  Val av justerare samt nya ledamöter från Arbetsmarknad och Funktionsnämnden.

 •   4

  Godkännande av dagordning

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Laget runt för de politiska representanter från nämnderna och föreningarna

 •   7

  Förslag till Mötesdagar för Kommunala Tillgänglighetsrådet

 •   8

  Aktuella kommande upphandlingar

 •   9

  Samarbete med Kommunala Pensionärsrådet

 •   10

  Rapport från projekt en Äldrevänlig kommun

 •   11

  Rapporter från nämnderna angående möjliga bidrag att söka för funktionsrättsföreningarna

 •   12

  Rapporter

 •   13

  Anmälningsärenden

 •   14

  Övrigt

 •   15

  Byte av namn på rådet?

 •   16

  Enkät, Helene Åkerlind

 •   17

  Nya mötesplatsen för kultur och lärande. Inbjudan skickad till Livsmiljö Biblioteket.

 •   18

  Nästa möte:

 •   19

  Avslutning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.