Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Ny ledamot från Samhällsbyggnadsnämnden

 •   3

  Upprop och val av justerare

 •   4

  Godkännande av dagordning

 •   5

  Föregående protokoll – 2020-12-07

 •   6

  Information från Utbildning Gävle – Skolfrågan

 •   7

  Lägesrapport – Nygården och Treklövern

 •   8

  Lägesrapport från projekt en Äldrevänlig kommun

 •   9

  Rapport om ny arbetsordning för brukarråd

 •   10

  Skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden

  • Information om ärendet Tullnären

  Bilagor:

  • Minnesanteckningar utskott brukarinflytande 2021-12-09
  • Presentation av Personligt Ombudsverksamhet 2020 -BLÅ 2020-12-09
  • Minnesanteckningar utskott tillgänglighetsgruppen 2020-12-15

   

 •   12

  Rapportering från Gävle kommuns Funktionsrättsråds kontaktpolitiker

 • Remisser:

  • Remiss - Förslag till Kretsloppsplan för Gävle kommun, från Kommunstyrelsen, 2020-12-08
  • Granskning nr 2 gällande Söder 14:5 m.fl. kv. Gefle Vapen, från Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-12-18
  • Granskning av detaljplan Olsbacka 51:1 och 51:2, Hedvigslund, från Livsmiljö Gävle, Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-01-13

  Remissvar:

  • Remissvar - Förslag till Kretsloppsplan för Gävle kommun, 2020-12-28
  • Remissvar - granskning nr 2 gällande Söder 14.5 m.fl. kv. Gefle Vapen, 2020-01-10
  • Remissvar gällande samråd – Hemsta 17.22 och 17.4, Apelgatan 10, 2020-12-11
  • Svar på synpunkter gällande ny kustcykelled, 2020-12-11
 • Utskickat till rådet sedan senaste sammanträdet:

  • Återkoppling från X-trafik, 2020-12-04
  • Information och önskan om synpunkter gällande kustcykelled mellan Gävle och Axmar bruk – från Livsmiljö Gävle, 2020-12-08
  • Gävle – en Äldrevänlig kommun FoU rapport – Baslinjemätning, 2020-12-08
  • Nyhetsbrev 4 dec 2020 Gävle – en Äldrevänlig kommun, 2020-12-23
  • Delrapport 2 Gävle – en Äldrevänlig kommun, 2020-12-23
  • Affisch Gävle kommun – Stödlinje corona, 2020-12-23
  • Nyhetsbrev 1 2021 Gävle – en Äldrevänlig kommun, 2021-02-08
  • Anmälan dialoggrupper - Gävle – en Äldrevänlig kommun, 2021-02-16
  • Samrådsprogram för detaljplan Gävle Västra, 2021-02-23
  • Samråd del av Södertull m.fl. 21:8 kv. Sjömannen, Polhemsskolan, 2021-02-25
  • Samråd Lund 1:32, Hagaströmsvägen 210, 2021-02-25
  • Nyhetsbrev 28 - Vi bygger om Drottninggatan, från Livsmiljö Gävle
 •   15

  Övriga frågor

 •   16

  Nästa möte

 •   17

  Avslutning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.