Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop och val av justerare

 •   3

  Godkännande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll – 2022-03-07

  • Hemtjänstens brukarundersökning
  • Semestervikarier inför sommaren 2022
  • Brukarundersökning
 •   6

  Syn- och hörsel instruktörer. Svar på skrivelse

 •   7

  Information om bostadsanpassning

 • Bilagor, svar från Livsmiljö, Marie Grew gällande Tullhuset

 • Bilagor:

  • Minnesanteckningar utskott brukarinflytande 2022.03.04 och 2022.03.24.
 •   10

  Rapportering från Gävle kommuns Funktionsrättsråds kontaktpolitiker

 • Remiser:

  • Sätra 10:2 m.fl. Gavlehov Östra - samråd, från Livsmiljö Gävle
  • Andersberg 35:1 m.fl., Björngården - samråd, från Livsmiljö Gävle
  • Del av Holmsund 3:9 m.fl. sydväst om Fliskärsvarvet - granskning, från Livsmiljö Gävle
  • Del av Sätra 54:3, Rullstensvägen - granskning, från Livsmiljö Gävle
  • Kristinelund 26:23, Godtemplarvägen 2 - samråd, från Livsmiljö Gävle
  • Forsbacka 3:72, Valbovägen 579 - granskning, från Livsmiljö Gävle
  • Kallelse till möte 2 maj
  • Röstningslokaler
  • Inbjudan till halvdagskonferens den 3 juni
   Metoder för att förebygga och hantera våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning
  • Gasklockorna gällande tillgänglighet.
  • Livsmiljö: upplåtelse av allmän plats.  
 • Nästa möte är inplanerat till måndag den 3 oktober, Kl. 13.00-17.00. Plats för mötet: Konserthuset Bo Linde salen.

 •   15

  Avslutning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.