Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop och val av justerare

 •   3

  Godkännande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll – 2021-12-06

 •   5

  Bristande flexibilitet i boendestödsbeslut i Gävle kommun. Kommunens tillgänglighet för personer med psykisk ohälsa

 •   6

  Tillgänglighetsgruppens framtida struktur

 •   7

  Information om Valet 2022

  • Fallet ”Ture"
  • Samordnad individuell plan (SIP) för barn och unga
  • Bemanningen på elevhälsan
 •   9

  Lägesrapport från projekt en Äldrevänlig kommun

 •   10

  Återrapportering från funktionsrättsrådets utskott

 •   11

  Rapportering från Gävle kommuns Funktionsrättsråds kontaktpolitiker

 • Remisser:

  • Väster 11:18, 14:2, 14:3, 14:4 m.fl. Borgarskolan - samråd, från Livsmiljö Gävle
  • Skogmur 4:1 m.fl. Ersbo syd etapp 4 - samråd, från Livsmiljö Gävle
  • Samråd gällande Norrlandet 10:1 m.fl., Engeshöjden, från Livsmiljö Gävle
  • Kristinelund 26:11 m.fl., Normarksvägen 6 i Bomhus, från Livsmiljö Gävle
  • Norrlandet 10:1 m.fl., Engeshöjden - granskning, från Livsmiljö
  • Mackmyravägen, detaljplan för fastigheterna Mackmyra 19:2, Valbo-Bäck 6:1, Del av Valbo-Ön 1:7 m.fl. i Valbo - samråd, från Livsmiljö Gävle
  • Del av Hemlingby 19:1 m.fl. utökning av Hemlingby handelsområde - samråd, från Livsmiljö Gävle
  • Del av Sätra 54:3, Rullstensvägen - samråd, från Livsmiljö Gävle
  • Norrlandet 10:1 m.fl., Engeshöjden - granskning, från Livsmiljö Gävle
  • Brynäs 34:1 m.fl. Duvbacken - samråd, från Livsmiljö Gävle
  • Hille 2:118 m.fl., Gamla Västerbacken - samråd, från Livsmiljö Gävle
 •   13

  Anmälningsärenden/För kännedom

 •   14

  Övriga frågor

 • Nästa möte är inplanerat till måndag den 9 maj, Kl. 13.00-17.00. Plats för mötet: Konserthuset Bo Linde salen.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.