Hoppa över navigering
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Upprop

 •   3

  Val av justerare

 •   4

  Godkännande av dagordning

 •   5

  Föregående protokoll 2020-10-05

 •   6

  Information om arbetet med tillgänglighet på Gävle kommuns webbplats utifrån Lagen om tillgänglighet till offentlig service

 • Förslag till sammanträdesdagar för Gävle kommuns funktionsrättsråd 2021:

  • Måndag 8 mars
  • Måndag 3 maj
  • Måndag 4 oktober
  • Måndag 6 december

  Beredningsmöte inför sammanträdena föreslås hållas ca två veckor innan sammanträdet.

  • Minnesanteckningar utskott funktionsrättsrådet 2020-11-05
  • Minnesanteckningar utskott funktionsrättsrådet 2020-11-20
 •   9

  Rapportering från Gävle kommuns Funktionsrättsråds kontaktpolitiker

 •   10

  Lägesrapport från projekt en Äldrevänlig kommun

 • Inga inkomna remisser, remissvar och yttranden.

 •   12

  Anmälningsärenden/För kännedom

 •   13

  Övriga frågor

 •   14

  Nästa möte

 •   15

  Avslutning

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.