Möte 2019-12-11

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
09:00 - 12:00 Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen