Möte 2019-11-13

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
09:00 - 12:00 Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen