Möte 2019-06-12

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
09:00 - 15:00 Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen