Möte 2019-10-23

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
09:00 - 12:00 Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen