Möte 2019-12-12

Omvårdnadsnämnden
09:00 - 12:00 Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen