Möte 2019-11-21

Omvårdnadsnämnden
09:00 - 12:00 Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen