Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Från styrning och stöd föreligger månadsrapport april 2019.

  Bilagor

 • Ärendet gäller att vid etablering på platsen har det schaktats en yta som används som parkering/uppställningsplats som i detaljplanen dels är betecknad med planterat skyddsbälte men också allmän plats för park eller plantering. Åtgärden är vidtagen inom båda rubricerade fastigheterna.

  Nämnden utfärdad ett föreläggande 2019-11-19. Länsstyrelsen upphävde beslutet och återförvisade ärendet till nämnden för förnyad handläggning den 2019-03-22. Ärendet kan inte avslutas.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BMN-2013-997 daterat 2019-04-30 med tillhörande underlag. Nämnden ändrar dock beslutsmeningen till att omfatta ”iordninggjord” yta istället för ”hårdgjord” yta.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.